Het ABB bekijkt Nederland en Brexit in deze editie door de ogen van een zeer internationaal ingestelde advocaat: Pete Lawley, advocaat-partner bij De Brauw in Amsterdam. Pete is een Australiër die, voordat hij met zijn gezin naar Nederland kwam, werkte als solicitor in Tokio, Londen en New York.

Tekst: Jeroen Wendelgelst

Aankomst in Nederland
In 2017 verhuisde hij met zijn Japanse vrouw en hun vierjarige zoon naar Nederland. Dat was een bewuste keuze. “Toen wij uit New York vertrokken, hebben wij overwogen naar Londen terug te keren. Wij merkten echter dat de sfeer daar in de tussenliggende tijd toch wel wat was veranderd. Wij ervoeren de openheid naar Europa toe niet meer helemaal zoals die was toen wij daar eerder woonden. Nederland trok ons juist vanwege zijn openheid en internationale gerichtheid. Daarnaast heb ik hier familie wonen via mijn Nederlandse grootvader. Wat ook leuk is, is dat ook mijn vroegere buurjongen uit Australië naar Nederland is verhuisd. Wij hadden hier dus al sociale banden.”

Praktijk
Pete adviseert bij De Brauw vooral over grensoverschrijdende fusies, overnames en joint ventures en private equity transacties. Vanwege zijn nauwe band met Japan, waar hij eerder heeft gestudeerd en gewerkt, werkt hij veel voor Japanse cliënten. De Brexit heeft binnen zijn praktijk inhoudelijk niet tot grote veranderingen geleid. “Nederlandse ondernemingen waren vaak al goed op de Brexit voorbereid. In Engeland zelf was dat soms wat minder, waardoor contracten of structuren nog steeds moeten worden aangepast. Maar dat werk wordt vooral vanuit Londen gedaan.” Wel ziet hij een toenemende belangstelling van Amerikaanse en Aziatische partijen om direct in de EU te investeren om zo toegang tot de Europese markt te behouden of te krijgen. “Het besef is wel doorgedrongen dat het Verenigd Koninkrijk en de EU nu gescheiden markten zijn.” Dat levert nieuwe zaken op. Congressen en andere zakelijke evenementen die voorheen vrijwel standaard in Londen werden gehouden, worden nu ook steeds vaker georganiseerd in steden als Parijs, Frankfurt of Amsterdam.

Solicitor en advocaat
Toen Pete in Nederland aankwam was al duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk de EU zou verlaten, maar de voorwaarden waaronder waren toen nog niet bekend. Veel Engelse solicitors besloten zich ook in Ierland in te schrijven om zo een band met de EU te houden, omdat Ierse onder de Europese wederzijdse erkenningsregeling van beroepstitels vallen. Pete maakte zelf ook gebruik van deze regeling, maar die is inmiddels voor Engelse solicitors vervallen. Omdat hij zich al in 2017 bij de Amsterdamse Orde als solicitor liet registreren, mag hij zich – net op tijd voor de Brexit – sinds december 2020 ook Nederlands advocaat noemen. Hij ziet zeker toegevoegde waarde in de combinatie van zijn beroepstitels: “Nederland en Engeland hebben heel verschillende rechtssystemen. Het is een groot voordeel om in beide systemen thuis te zijn. Daardoor kun je cliënten beter adviseren.” 

Leven in Nederland
Pete en zijn gezin wonen met veel plezier in de omgeving van Leiden. Hun zoon gaat sinds vorig jaar naar een Nederlandse school. Pete: “We hebben daar bewust voor gekozen. Veel kinderen van expats gaan naar een internationale school, maar het is dan lastig een band op te bouwen met het land waarin je woont. Wij vinden het daarom beter dat hij naar een gewone Nederlandse school gaat.”

Relatie VK-EU na Brexit
Ondanks het feit dat London en Brussel nog regelmatig met elkaar overhoop liggen, is Pete positief gestemd over de toekomst. “Uiteindelijk zal de relatie tussen het VK en de EU weer normaliseren. Net zoals de relatie tussen de EU en Zwitserland dat is, met elk eigen regels en instituties maar ook met nauwe samenwerking op veel terreinen. Enige rivaliteit tussen het VK en de EU zal misschien blijven bestaan, maar dan waarschijnlijk in de vorm van een ‘friendly rivalry’. Uiteindelijk zal het VK het enorme EU-handelsblok naast haar deur toch niet kunnen negeren.”

Toekomst
Pete verwacht dat Nederland per saldo van de Brexit zal kunnen profiteren. “Nederland is een goed alternatief voor Londen om te wonen en te werken; zeker net zo open en internationaal gericht als de Londense City zoals ik die vroeger kende.”  Het bevalt Pete in ieder geval goed in Nederland. Zo goed, dat hij op termijn zelfs overweegt Nederlander te worden.