Sophie Janssen.

Door: Sophie Janssen  – Voorzitter van de Jonge Balie Amsterdam

De Jonge Balie heeft sinds de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 8 oktober een nieuw bestuur. Het bestaat nu uit de volgende personen:

  • Sophie Janssen, Vondst Advocaten (Voorzitter)
  • Menno Borsboom, Loyens & Loeff (Vice-voorzitter, Justitia)
  • Hosna Korishi, Stibbe (Penningmeester)
  • Sarah Omar, Kroes Advocaten (Secretaris)
  • Charlotte Lahaije, Houthoff (PR & Acquisitie)
  • Max Nederlof, Baker & McKenzie Amsterdam (Evenementen)
  • Joris Zwinkels, Ivy Advocaten (Opleidingen & Lezingen)

De bovenstaande enthousiaste advocaten hebben dit verenigingsjaar al enkele fysieke activiteiten kunnen organiseren en kijken ernaar uit nog veel meer activiteiten te organiseren voor de leden van de Jonge Balie Amsterdam.

Activiteiten tot nu toe

Dit verenigingsjaar werd op 30 september 2021 geopend met een lezing en aansluitende borrel bij de Amsterdamse Football Club. De lezing werd verzorgd door Arlette Schijns, advocaat bij Beer Advocaten. Zij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en staat diverse nabestaanden van de slachtsoffers van de MH17-ramp bij in het strafproces. Tijdens de lezing heeft ze de aanwezige leden verteld over dit strafproces en is daarbij in het bijzonder ingegaan op het perspectief van de nabestaanden.

Op 7 oktober 2021 vond de herfstborrel bij de Waterkant plaats. Dit was sinds anderhalf jaar weer het eerste evenement waar meer dan 300 leden aanwezig konden zijn. Met zoveel jonge advocaten die op deze borrel zijn afgekomen, was dit een uiterst geslaagd evenement!

Op 26 oktober 2021 stond de tweede Jonge Balie lezing van dit verenigingsjaar op de planning. Jens van den Brink, advocaat bij Kennedy van der Laan, heeft de aanwezige leden van de Jonge Balie het spanningsveld uitgelegd tussen de vrije meningsuiting en de regels die sociale media aan content op hun platform stellen.

Ter afsluiting

Nadat er anderhalf jaar lang geen mogelijkheid was tot het organiseren van fysieke activiteiten kijken wij er extra naar uit om alle leden in het komend jaar weer fysiek te verwelkomen bij onze activiteiten. Via deze weg en via onze website, nieuwsbrief en social media houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten!