Graag introduceer ik mijzelf als nieuw lid van de raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Tijdens de jaarvergadering van 30 maart jl. ben ik Sjoerd van den Ende opgevolgd als raadslid met de portefeuille bestuursrecht. In 2004 ben ik als advocaat beëdigd. Sindsdien houd ik mij bezig met het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht. Dit doe ik vanuit AIM Advocaten, een niche advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoed, waarvan ik in 2015 één van de oprichters was.

De Amsterdamse raad bestaat op dit moment uit tien advocaten, waaronder de dekens. De raad bestuurt de Amsterdamse Orde van Advocaten, waarvan alle advocaten in Amsterdam (op dit moment zo’n 6.400 personen) automatisch lid zijn. De raad komt op voor de rechten en belangen van de advocaten en – in de woorden van de Advocatenwet – bevordert een behoorlijke uitoefening van de praktijk. De raad neemt onder meer besluiten over (goedkeuring van) stages en patronen. Als lid van de raad ben je ook de raadsmentor van advocaat-stagiaires. Het houden van de kennismakings- en eindgesprekken doet me terugdenken aan mijn eigen gesprekken met mijn mentor. Een deel van het werk als lid van de raad bestaat uit representatie. Wat dat betreft viel ik met m’n neus in de boter, met eerst Justitia en daarna het door de Amsterdamse Orde georganiseerde jaarcongres van de FBA (Féderation des Barreaux d’Europe).

Als lid van de raad kom ik nu regelmatig op het Bureau van de Orde aan de Paulus Potterstraat 18. Leuk om daar weer te kunnen samenwerken met een aantal personen die ik nog ken uit de tijd dat ik hoofdredacteur was van het Amsterdams Baliebulletin (van 2007 tot 2009). Dat ik nu ben gevraagd om mezelf kort in het ABB te introduceren, maakt in zoverre de cirkel rond. 

Aike Kamphuis