Onder de titel “In de rij voor de rechter” organiseert De Balie op maandag 7 september vanaf 17.00 uur een discussie-bijeenkomst over de toegankelijkheid van de rechtspraak. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming is een van de sprekers.

De rechters zijn overbelast, waardoor de rechtspleging in Nederland momenteel zwaar onder druk staat. Voor de meeste burgers en bedrijven is het te kostbaar en tijdrovend om naar de rechter te stappen. Om te zorgen dat mensen wel de hulp krijgen die ze nodig hebben en de rechtsstaat beschermd blijft, zoekt de sector met minister Dekker naar een oplossing. Hoe kunnen conflicten worden opgelost voordat ze bij de rechter terecht hoeven te komen? En zijn wijk- en buurtrechters de toekomst?

Dekker is bezig met experimenten om de druk binnen de rechtspleging te verlichten. Tegelijkertijd draait hij bezuinigingen niet terug en zijn juristen, wetenschappers en belanghebbenden het nog niet eens over de vraag hóe de rechtspleging verlicht moet worden. Een van de ideeën is om de rechtshulp open te stellen voor niet-advocaten, zoals verzekeraars en mediators. Is dat een goed idee? En kan het efficiënter als zaken wel bij de rechter terecht komen?

Sprekers

Sander Dekker is Minister voor Rechtsbescherming sinds 2017.

Edo Groenewald is oud-advocaat, bestuurder van verschillende commerciële en culturele instellignen en oud-raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Daarnaast is hij mede-auteur van Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging (2019).

Rogier Hartendorp is rechter in de Rechtbank Den Haag en bijzonder hoogleraar maatschappelijke effectiviteit van de rechtspleging aan de Universiteit Leiden.

Wim Wetzels is sinds 1992 kantonrechter in Rotterdam en als (mede-)projectleider betrokken bij de pilot van de Rotterdamse Regelrechter. Tevens is hij sinds maart 2019 raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Amsterdam.

Meer informatie en toegangsbewijzen.