In de 2015 september-editie van het ABB hebben wij u geïnformeerd over een pilot bij de civiele sectie te Amsterdam, namelijk de GOO-behandeling (Gericht-Op-Oplossing). Inmiddels hebben er 38 GOO-zittingen plaatsgevonden. In 2/3 van deze zaken sloten partijen een overeenkomst tijdens de zitting en in de overige zaken werd er vonnis gewezen.

Boeding-Polee, mediationfunctionaris bij de rechtbank en nauw betrokken bij de pilot GOO: ‘Dit is een bemoedigend resultaat. De reacties van advocaten en rechtszoekenden zijn positief met betrekking tot het bereikte resultaat, de competenties van de rechter, de informatie over het verloop van de zitting en de wijze van voorbereiding’.

Tot op heden worden de zaken veelal door de rechtbank geselecteerd, waarna partijen een uitnodiging krijgen tot deelname aan de pilot. De keuze ligt uiteindelijk bij partijen. Voor de verdere ontwikkeling van het project wil de rechtbank echter graag dat advocaten ook zelf zaken voor een GOO-behandeling aanbrengen. Boeding-Polee: ‘Indien het partijen niet onderling lukt om tot een oplossing van hun geschil te komen en zij menen dat dit onder de begeleiding van een rechter wel kan worden bereikt kan per brief om een GOO-behandeling worden gevraagd’.

Het GOO-project wordt eind 2016 geëvalueerd. Andere arrondissementen wachten de uitkomst van deze evaluatie af alvorens tot eventuele invoering over te gaan.

Door: Lara Smeets