In het kader van de-escalerend werken rond vechtscheiding is het van belang dat advocaten goed op de hoogte zijn van mogelijkheden en routes binnen jeugdhulp om ouders en kinderen in situaties van complexe scheiding te helpen.
Altra is een instelling voor specialistische jeugdhulp. Hulp aan ouders en kinderen bij complexe scheiding, waaronder het programma Ouderschap Blijft, is een van onze speerpunten.
De rechtbank Amsterdam onderschrijft het idee dat via cursussen voor advocaten aandacht besteed wordt aan complexe scheidingen. In overleg met de vereniging voor jeugdrechtadvocaten organiseren wij een cursus jeugdhulp bij complexe scheiding, specifiek voor advocaten.
Na afloop van deze cursus heeft u overzicht op het jeugdhulpstelsel mbt scheiding & omgang inclusief de veranderingen in 2018, kent u de verschillende praktijkinterventies en sociale kaart mbt scheiding en omgangsbegeleiding en de toegangsroutes, weet u welke stappen u vanuit uw discipline kunt nemen om kinderen te beschermen tegen (de gevolgen van) vechtende ouders, weet u hoe samen te werken met hulpverlening.

Datum: vrijdag 30 juni 2017
Tijd: 9.30 -11.30 uur
Locatie: Altra, instelling voor specialistische jeugdhulp, Rode Kruisstraat 32, 10 25 KN Amsterdam (gratis parkeren)
Kosten: € 95, – (ex. BTW)
Voor: advocaten (PO)

Docenten:
• Drs. Katinka Knook, post master orthopedagoog generalist
• Mr. Heleen Offerhaus, jurist/ bemiddelaar/omgangsbegeleider team complexe scheiding

Aanmelden:
h.offerman@altra.nl  ovv naam, adres, woonplaats, emailadres en voor welk arrondissement u werkzaam bent. Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Bewijs van deelname
De cursus voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals benoemd in art. 4.4, vierde lid, onderdeel a van de Verordening op de Advocatuur. U ontvangt een op naam gesteld bewijs van deelname