Wanneer bent u beëdigd?
In juli 2014.

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?
In fiscale procedures, waaronder ook fiscaal strafrecht en civiele procedures met een fiscale component. Kortom: fiscale advocatuur.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?
De zaak waarin ik voor de laatste keer in advocatentoga optrad in de rechtszaal. Daarin hoorde cliënt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen zich eisen, maar diezelfde middag volgde een volledige vrijspraak. De kort op elkaar volgende diepe verslagenheid bij cliënt vanwege de hoge strafeis, de scherpe strijd met de officier ter zitting en vervolgens de grote opluchting en vreugde vanwege de vrijspraak zal ik niet snel vergeten. De vrijspraak vormde bovendien het sluitstuk van een tot in hoger beroep gewonnen fiscale zaak en een inmiddels meerjarige relatie met deze cliënt. Ik kwam die middag terug op kantoor met een paar stukken appeltaart met slagroom van Winkel 43, zoals inmiddels een beetje de traditie was geworden.

Wat gaat u doen?
Ik ga in opleiding tot officier van justitie bij het functioneel parket. Een parketsecretaris uit een lopende strafzaak belde met de vraag of het officierschap iets voor mij zou zijn. En dat is zo, verwacht ik. Als advocaat moet je je soms in bochten wringen om bepaalde feiten of vragen te ontwijken, terwijl je als officier de onderste steen boven probeert te krijgen. Onder de nieuw geworven officieren in opleiding zijn overigens veel advocaten.

Wat gaat u het meest missen?
De humor en gein in de samenwerking met mijn voormalige kantoorgenoten Arthur en Ferry. Het kritisch tegenlezen van elkaars stukken en publicaties. En tot slot onze steevaste dagelijkse lunchwandeling in de prachtige omgeving van ons kantoor, langs de grachten de Jordaan in.