marleen_van_beckhovenWanneer bent u beëdigd?
Vrij kort na het afronden van mijn masters aan de Universiteit Maastricht ben ik in augustus 2012 beëdigd bij de rechtbank Amsterdam.

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?
Bij Jahae Advocaten (en vanaf april 2015 bij JahaeRaymakers) heb ik mij met name bezig gehouden met strafzaken.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?
Er is niet één specifieke zaak die bij me opkomt, maar er zijn zeker meerdere zaken die mij bij zullen blijven. Het strafrecht is bij uitstek het rechtsgebied waar je – ook als beginnend advocaat – veel beleeft. Het is divers en afwisselend werk waarbij veel zaken in korte tijd de revue passeren.

Wat gaat u doen?
Sinds afgelopen april ben ik gestart als rechter in opleiding bij rechtbank Rotterdam, hetgeen tot nu toe erg goed bevalt. Ik zie er erg naar uit om mezelf verder te ontplooien en me – naast het strafrecht – ook het bestuurs- en civiele recht meer eigen te gaan maken.

Wat gaat u het meest missen?
Het pleiten en het contact met cliënten ga ik missen. Met name het in een korte tijd kunnen en moeten opbouwen van een vertrouwensrelatie met een cliënt vond ik altijd een leuke uitdaging. Zeker wanneer het eerste gesprek met een cliënt kort na aanhouding plaatsvindt op een politiebureau in een ruimte van nog geen 4 vierkante meter en de persoon in kwestie boos en verontwaardigd is.