Pim_van_Oosterlaken_rubriek_OutWanneer bent u beëdigd?
‘Ik ben op 1 februari 2010 beëdigd. Sinds 2006 heeft de gemeente Amsterdam een intern advocatenkantoor, de Huisadvocaat. Daar werken inmiddels elf advocaten, allemaal in dienst bij de gemeente Amsterdam. Ik werkte al langer voor de directie Juridische Zaken van de gemeente en toen in 2010 de mogelijkheid zich voordeed als advocaat-stagiaire te beginnen, heb ik die kans gegrepen.’

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?
‘De advocaten van de Huisadvocaat treden allemaal op in procedures die te maken hebben met algemeen verbintenissenrecht en hebben daarnaast een aantal aandachtsgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn, zoals huurrecht, overheidsaansprakelijkheid, of aanbestedingsrecht. Met name in het laatste rechtsgebied heb ik met regelmaat geprocedeerd’.

Wat gaat u doen?
‘Ik blijf als jurist werken voor de directie Juridische Zaken van de gemeente Amsterdam, maar ga me weer meer toeleggen op de advisering aan het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente, de juridische vormgeving van beleid aan de voorkant van het proces en in algemene zin de voortdurende verbetering van de juridische kwaliteit binnen de gemeente Amsterdam.’

Wat gaat u het meest missen?
‘Bestuurlijke besluitvormingsprocessen zijn soms, mede vanwege de zorgvuldigheid die in acht moet worden genomen en de veelheid aan belangen die een rol kunnen spelen, een kwestie van de lange adem. De dynamiek en snelheid van bijvoorbeeld een kort geding procedure zal ik waarschijnlijk (heel soms) wel eens gaan missen.’