Wanneer bent u beëdigd?
Op 8 november 2011.

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?
Het arbeidsrecht en ook 1,5 jaar procesrecht, met name de beroepsaansprakelijkheidspraktijk.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?
Ik heb veel zaken gedaan die mij zullen bijblijven.  Zo heeft een werkgever een keer vlak voordat  een ontbindingszitting begon de werknemer – op de rechtbank -– op staande voet ontslagen omdat de werknemer bij zijn verweerschrift zeer vertrouwelijke stukken over de projecten van de werkgever had overlegd. Vervolgens moesten alle aanwezige studenten de zittingszaal verlaten omdat de zaak, op ons verzoek, achter gesloten deuren verder werd behandeld. Voor een andere zaak, die een Amsterdamse kroeg betrof, heb ik een middag op kantoor bierviltjes op A4-papier gekopieerd om aan te tonen dat de werknemer voor duizenden euro’s aan voorschotten had ontvangen. De bedragen en de handtekening van de werknemer stonden op deze (naar bier stinkende) bierviltjes. Daarnaast kunnen de gemoederen tijdens een zitting hoog oplopen, zeker als het om ontslag gaat. Maar sommige mensen kunnen er ook (op het oog) ontspannen mee omgaan. Zo was er tijdens een zogenaamde cluster-zitting waarin meerdere ontbindingsverzoeken van één werkgever tegelijk werden behandeld, een verweerster die achterin de zaal met veel gekraak een zak pinda’s zat leeg te eten. Omdat het altijd om mensen gaat, vind ik het arbeidsrecht heel interessant en dynamisch.

Wat gaat u doen?
Ik start 1 maart a.s. bij B. Amsterdam in het managementteam. Een hele nieuwe uitdaging, in een totaal andere branche. B. Amsterdam is ‘the biggest startup ecosystem in Europe’. Een verzamelplek voor allerlei innovatieve bedrijven en mensen, met een restaurant op het dak, een sportschool en een startup school. Dit jaar opent ook een vestiging in New York. Ik heb er veel zin in!

Wat gaat u het meest missen?
Dat zijn zeker mijn collega’s. Ik ben na mijn studie bij Van Doorne begonnen en heb een te gekke tijd gehad. Samen met mijn jaargenoten heb ik de LFS doorlopen en hebben we veel geborreld en gefeest. Het vertrouwde (bijna familie) gevoel zal ik gaan missen. Daarnaast moet ik afscheid nemen van het ABB. Sinds 2013 heb ik voor het ABB geschreven en hierdoor heb ik veel inspirerende mensen ontmoet en bij andere kantoren kunnen borrelen. Ik wil hierbij mijn mede-redactieleden bedanken voor de leuke tijd en veel succes wensen voor de toekomst!

Tessa Bakker was werkzaam bij Van Doorne.