1509_panholzerWanneer bent u beëdigd?
Dat was in februari 1982. Met een man of acht tot tien. Mijn buitenpatroon Germ Kemper liep in toga met een mitella. Dat zijn zo de risico’s van wintersport. Samen met Haye Wind ben ik beëdigd. We waren met z’n tweeën het Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt begonnen. Ervaring hadden we nauwelijks en cursussen waren er ook al niet. Of het zou de introductiecursus in Woudschoten en de piketcursus moeten zijn geweest. Een kwestie van zelfstudie dus om je de kennis te verwerven. Een fantastische leerschool was het, die Spaarndammerbuurt. Vijftig procent van de bewoners had een uitkering en we werkten nauw samen met de sociaal raadsman en de maatschappelijk werkers. In die tijd mochten we nog de keutelzaakjes doen zoals aflossingsregelingen en zittingen van de huurcommissie. Het laatste jaar heb ik bij Advocatenkantoor De Binnenstad gewerkt. Ook met veel plezier overigens.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?
Zonder meer het spookhuis aan de Spinozastraat, zoals een van de krantenkoppen luidde. Een volkomen gestoorde huiseigenaar had incognito zijn intrek genomen in het pand waar allerlei jongelui woonden. Hij wilde ze er uit krijgen. Dat is hem gelukt uiteindelijk. Met terreur, pesten, informatie doorgeven aan politie en diensten, particuliere detectives, vernielingen. In kort geding is op basis van 63 incidenten een pandverbod gekregen. Dat is nooit ten uitvoer gelegd omdat de verhuurder eieren voor zijn geld koos en zich rustiger hield. Het heeft mensenlevens kapot gemaakt, die blind makende geldzucht om pandjes leeg te krijgen. De zaal zat vol bij het kort geding en is nog op het NOS Journaal gekomen.

Wat gaat u doen?
Mijn levenswerk afmaken. Dat is de Amsterdamse pamflettencatalogus 1960-2015. Een bronnenpublicatie van meer dan 30.000 papiertjes die in die tijd bij demonstraties en protestmanifestaties in Amsterdam verspreid zijn. Dus geen affiches, daar zit nog wel wat sjeu aan, maar die saaie gestencilde en onleesbare teksten. En ja, inderdaad ook Provo, Maagdenhuis, kabouters, Nieuwmarkt en krakers. Maar dat is maar een minderheid van het materiaal. In de catalogus zie je 55 jaar sociale beweging in Amsterdam terug. Van het buurtgroepje dat de kap van de boom wil tegenhouden via de fietstochten voor een autovrij Amsterdam tot aan de demonstraties tegen de oorlog in, vul maar in. Een fantastisch overzicht dat veel nieuw onderzoek mogelijk maakt en juist dat kleine materiaal waar op een archief zelden iets mee gebeurt, toegankelijk maakt.

Wat gaat u het meest missen?
Het meest mis je natuurlijk de mensen waar je jarenlang mee samengewerkt hebt. Het zijn vaak kleurrijke en interessante mensen die werken in de sociale advocatuur.