Aldus emiritus-hoogleraar Migratierecht van de Universiteit van Amsterdam H.U. Jessurun d’Oliveira

Is de tijd rijp voor een rechterlijk verbod van de PVV? Aan de drie voorwaarden op grond waarvan een politieke partij door de rechter kan worden ontbonden, heeft de partij inmiddels in ruime mate voldaan, zo meent emiritus-hoogleraar Migratierecht van de Universiteit van Amsterdam H.U. Jessurun d’Oliveira in een artikel in de jongste editie van kwartaaltijdschrift ‘De Republikein’. D’Oliveira,  mede-naamgever van het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, verwijst naar een brief van de regering uit 2015 over maatregelen tegen groeperingen die de democratische rechtsorde ondermijnen. In die brief worden drie criteria voor een verbod gehanteerd. Ten eerste moet de organisatie beschikken over ‘doelstellingen die onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde’. Daarnaast moet sprake zijn van ‘concrete handelingen die daar (mede) op zijn gericht’ en dient aannemelijk te zijn ‘dat het gevaar van een beleid ter realisering van dergelijke doelstellingen voor de democratie voldoende naderend is.’

 Gelijkheidsbeginsel

Er is geen twijfel dat de PVV antidemocratische doelstellingen uitdraagt, aldus d’Oliveira. ‘Het streven naar etnische zuiveringen waarvoor het lid Wilders inmiddels veroordeeld is een duidelijke aantasting van de menselijke waardigheid en het democratische gelijkheidsbeginsel’, stelt hij. Daarnaast noemt hij partijpunten als het ontnemen van actief en passief kiesrecht aan mensen met een dubbele nationaliteit, een verbod op naturalisatie van mensen die hun eerdere nationaliteit niet kunnen afschudden, het sluiten van  alle islamitische scholen en moskeeën, het verbieden van de Koran en een immigratiestop voor personen uit islamitische landen als punten die in strijd zijn met de rechtsorde.

‘Aan de drie voorwaarden voor een verbod van de PVV is voldaan’, concludeert D’Oliveira. ‘Of het verstandig is om de machinerie voor verbod en ontbinding van de PVV in werking te stellen vraag ik me intussen af. Anderzijds: mocht de PVV een absolute meerderheid bereiken, dan is het te laat om in te grijpen’.

Door: René Zwaap