Rechtspraakvloggers 2016-2017

Bloggen en vloggen over de Rechtspraak, dat is de rol van de Rechtspraak Reporters. Op 9 januari jl. is in het Paleis van Justitie van het gerechtshof Amsterdam de tweede lichting Rechtspraak Reporters officieel geïnstalleerd door Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam, namens de bestuurders van alle andere gerechten in Nederland die met de Rechtspraak Reporters gaan werken. De reporters zijn 23 nieuwsgierige en leergierige jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Zij solliciteerden op deze unieke functie bij de Rechtspraak.

installatie 2017

Afgelopen jaar won de Rechtspraak met dit initiatief de Rijksbrede Benchmark (RBB) Award 2016 voor good practices binnen de overheid (http://www.rbbgroep.nl/index.php/good-practices).

De Rechtspraak Reporters zijn actieve promotors van de Rechtspraak, die via sociale media (Facebook, Instagram, e.d.) communiceren met een grote achterban. Daarmee geven ze een hele diverse groep jongeren een kijkje in de keuken en achter de schermen van de Rechtspraak. Per regio worden Rechtspraak Reporters aan gerechten gekoppeld. Ze geven hun mening over het recht, rechtszaken en andere rechtsfeiten vanuit het gezichtsveld van jongeren, maar áltijd om een reëel beeld van de Rechtspraak bij jongeren in Nederland te scheppen. Zo vervullen ze een brugfunctie tussen de Recht-spraak en jongeren, een groep die de Rechtspraak tot voor kort niet kon bereiken, met het doel de kloof hiertussen te verkleinen.

Kijk op de Facebook pagina ‘Rechtspraak Reporters’ voor de eerste blogs en vlogs van deze enthou-siaste jongeren (https://www.facebook.com/rechtspraakreporters)!

Door: Marloes van den Eeckhout