In de rubriek De Robijnen Bef interviewt het Baliebulletin juristen die al 40 jaar of langer in het vak zitten. Dit keer is de beurt aan Marc Blom, die na het afronden van zijn studie in 1981 in dienst trad bij NautaDutilh, het kantoor waar hij in 1988 partner werd. Hij richtte zich op bank- en effectenrecht. In 1996 promoveerde hij in Tilburg op het onderwerp Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager. Sinds 2014 is Marc Blom als adviseur energietransitie verbonden aan NautaDutilh. 

 

Naam: Marc Blom

Leeftijd: 64 jaar

Kantoor: NautaDutilh

Bestuurlijke functies: van 2004-2010 bestuursvoorzitter van NautaDutilh.

 

 Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?

“Ik heb eigenlijk eerst juist niet voor de advocatuur gekozen. Mijn vader, grootvader en oom waren advocaat en ik wou wat anders. Ik ben uit een soort recalcitrantie natuurkunde gaan studeren. Na mijn kandidaatsexamen realiseerde ik me dat er niets was dat ik daarmee werkelijk wilde doen en koos ik alsnog voor de advocatuur, maar toen ook met volle overtuiging.”

Welke zaak is u het meest bijgebleven?

“Ik behandelde de procedure over prospectusaansprakelijkheid rond de World Online-emissie voor ABN AMRO. Dat was fascinerend en lekker gecompliceerd. Het was natuurlijk wel het grootkapitaal tegenover de kleine belegger, maar het uitpluizen van de feiten en de juridische vragen vond ik geweldig. En het gesteggel met de Engelse juristen van Goldman Sachs als mede-lead manager van de emissie vormde nog een bonus.”

Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?

“De invoering van steeds snellere communicatietechnieken. Het begon met brief en telex, toen de fax, waarmee de cliënt al instant antwoorden begon te verwachten, en uiteindelijk de e-mail en de verzending van stukken via het web. De uitdaging om steeds snel te antwoorden is sterk toegenomen, met ook de frustratie dat de cliënt de snelle reactie wel eens tijden laat liggen en dan weer op stel en sprong verder advies vraagt.”

Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?

“De overheid zit te morrelen aan de vertrouwelijkheid van de relatie tussen de advocaat en diens cliënt. Dat is niet goed, maar speelt niet op de gebieden waar ik me op begaf.”

Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen?

“Het uitpluizen van de feiten, die vervolgens juridisch duiden en het daaruit volgens mij voortvloeiende resultaat bepleiten vind ik het leukst. Het adagium ‘een zaak wordt gewonnen op de feiten’ is volstrekt juist. Als ik opnieuw zou moeten kiezen zou ik weer voor de advocatuur kiezen. Nu ben ik nauwelijks meer bezig met de advocatuur, maar met de transitie naar een duurzame energievoorziening. Ik heb daar een tiental artikelen over geschreven in het FD en recent een in de Trouw. Ik heb ook contact gelegd tussen NautaDutilh en Urgenda, wat ertoe heeft geleid dat Nauta de cassatie voor Urgenda kosteloos heeft behandeld. Ik ben verder investeerder in de ontwikkeling van een nieuw type windmolen, dat kan leiden tot versnelling van de energietransitie (www.megawindforce.com, red.). Dat vind ik nu belangrijker en inspirerender dan welk ander onderwerp dan ook.”

Er is veel te doen over de pensioenleeftijd. Wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?

“Daar heb ik geen mening over. Ik heb om gezondheidsredenen moeten stoppen toen ik 58 was en had toen zonder die gezondheidsredenen nog best een tijd kunnen en willen doorgaan.”

Heeft u nog tips voor jonge advocaten?

“Zorg ervoor dat je de work/life balance in de gaten houdt. Het is een geweldig vak, maar eigen enthousiasme, de druk van cliënten die hun zaak gisteren afgewikkeld willen zien, en de druk van vooral de grotere kantoren om omzet te maken – waarbij Nauta nog aan de zeer beschaafde kant placht te zijn – kan maken dat gewoon leven en genieten van vrienden en familie en van het leven in het algemeen te veel onder druk komen. Met het risico  van burn-outs op de koop toe.”