In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Dit keer:

Advocaat: Mr. H.J.A. Knijff
Leeftijd: 64 jaar
Kantoor: De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Bestuurlijke functies: Voorzitter Jonge Balie, Lid en deken van de Orde van Advocaten Den Haag, Lid van het College van Afgevaardigden

 

Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen?
Ik was betrokken bij de Wetswinkel in Den Haag en in die tijd werd de Wetswinkel begeleid door stagiaires en medewerkers van het kantoor De Brauw. Die spraken zo enthousiast over hun werkzaamheden dat ik dacht ik wil ook advocaat worden.

Welke zaak is u het meest bijgebleven?
Mag ik er twee noemen? De arbitragezaak die ik voor de gebroeders De Boer in 1998 heb gevoerd tegen Ajax en de daaropvolgende transfer naar Barcelona, maar ook de zaak van de Rabobank tegen Rasmussen, waarin ik als advocaat voor de Rabobank ben opgetreden.

Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent?
De ontwikkeling van rechtshulpverlener in de klassieke betekenis van het woord naar modern advocatuurlijk ondernemerschap. Vroeger kwam de cliënt naar de advocaat toe, nu gaat de advocaat erop af. Ook de omgang tussen advocaten is veranderd. Er bestond vroeger meer sociaal onderling contact, dat is nu anders. De ontwikkeling van de e-mail zal hoogstwaarschijnlijk aan die verandering ook een bijdrage hebben geleverd.

Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat?
De overheid geeft helaas blijk – zeker de laatste jaren – van een minder rechtsstatelijke benadering. De rechten van verdachten worden ingeperkt, de inbreuken op het verschoningsrecht nemen toe, de toegankelijkheid tot het recht is minder vanzelfsprekend. Grote zorg heb ik dat de sociale advocatuur nauwelijks het hoofd nog boven water kan houden. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor advocaten die een sociale praktijk voeren. Ik vind hen de parels van onze beroepsgroep.

Wat vindt u het leukst aan uw vak? En als u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen?
Het is een voorrecht om advocaat te zijn. Ik zou geen ander beroep willen uitoefenen. Met chocoladeletters geschreven is het een nobile officium. Wat is er mooier dan vandaag te horen dat je overmorgen een kort geding moet doen, dat je in heel korte tijd intensief je in iets moet verdiepen om vervolgens het standpunt van je cliënt in een pleidooi duidelijk te maken. Voor mij geen groter professioneel genoegen dan het houden van een pleidooi.

Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?
Bedenk goed dat je als advocaat een belangrijke functie in de samenleving hebt. Daar zijn rechten en plichten aan verbonden. Ga behoedzaam met de rechten om en realiseer je goed dat het tot één van de plichten van de advocaat behoort om een bijdrage te leveren aan goede rechtsbijstand voor iedereen: rijk of arm, zwart of wit, man of vrouw, gelovig of niet-gelovig.

Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat?
Dat moet een ieder voor zichzelf uitmaken. Ik ga in ieder geval nog even door. Ik vind het allemaal nog veel te spannend.