Op donderdag 11 mei 2023 organiseert de Stichting Opleiding Advocaten het seminar ‘Lawyer-Client Confidentiality in a Digitalized Society’. Tevens is er dan de uitreiking van de Lawyers for Lawyers Award 2023. De bijeenkomst wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in de Rode Hoed.

Het seminar ‘Lawyer-Client Confidentiality in a Digitalized Society’ biedt een platform voor de uitwisseling van ideeën en kennis met een focus op:

  • vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt;
  • de bedreigingen voor vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt in het digitale tijdperk;
  • en, waar nodig, aanbevelingen met betrekking tot verbetering van de wet of verbetering van de handhaving van de wet.

Tijdens het seminar wordt er gesproken over de specifieke kwetsbaarheden van digitale communicatie en de impact daarvan op het verschoningsrecht, de advocaat, en zijn/haar cliënt. Eventuele suggesties voor verbetering komen ook aan bod. Gerenommeerde advocaten uit Polen, de bezette Palestijnse gebieden en Nederland zullen tijdens het panel de meest acute uitdagingen voor vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt bespreken, op basis van hun eigen ervaringen met dit onderwerp.

Over de Lawyers for Lawyers Award

Met de tweejaarlijkse Award vraagt Lawyers for Lawyers internationale aandacht en erkenning voor advocaten die vanwege hun beroep grote persoonlijke risico’s lopen. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd, strafrechtelijk vervolgd of van het tableau geschrapt, omdat ze zaken behandelen die de overheid onwelgevallig zijn of zich publiekelijk uitspreken over mensenrechtenschendingen. Lawyers for Lawyers steekt advocaten in zulke situaties een hart onder de riem: met de Award wordt wereldwijd zichtbaar gemaakt onder welke omstandigheden deze collega’s moeten werken, wat bij kan dragen aan hun bescherming.

Via deze link zie je het programma en kun je je inschrijven.

Seminar en uitreiking Lawyers for Lawyers Award 2023