Lawyers for Lawyers en de Amsterdamse Orde van Advocaten nodigen u uit om deel te nemen aan het seminar Resilience of Lawyers in Different European Contexts in theater de Rode Hoed op donderdag 18 november 2021 van 15.00 – 17.45 uur. Tijdens het tweede deel van het seminar zal de Lawyers for Lawyers Award worden uitgereikt.

Het thema van het seminar wordt ingeleid door Ybo Buruma, raadsheer Hoge Raad. Gedurende het eerste deel van het seminar zullen advocaten uit Hongarije, Polen en het Verenigd Koninkrijk uit eigen ervaring spreken over de eerste tekenen van toenemende druk op advocaten. Zij reflecteren op de gevolgen daarvan voor het goed functioneren van de rechtsstaat, en delen hoe advocaten in deze context kunnen worden gesteund. Gedurende de tweede paneldiscussie zullen we met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, onder andere de advocatuur en journalistiek, stilstaan bij de situatie in Nederland. We gaan in op de vraag hoe kan worden geanticipeerd of gereageerd op tekenen van toenemende druk op advocaten en andere beroepsgroepen die van invloed zijn op de rechtsstaat. Ook willen we weten wat we kunnen leren van ontwikkelingen in andere Europese landen die in het eerste panel worden besproken.

Na de speech van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie, wordt de Lawyers for Lawyers Award 2021 uitgereikt aan laureaten Maksim Znak en Liudmila Kazak uit Belarus. De Award wordt sinds 2011 elke twee jaar toegekend aan een advocaat of een groep advocaten die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor de Rule of Law en die vanwege het werk als advocaat wordt bedreigd of tegengewerkt en die baat zou kunnen hebben bij de publiciteit en erkenning van de Award.

  • Het seminar wordt in het Engels gehouden.
  • Voor het fysiek bijwonen van het seminar krijgt u één PO.
  • Een netwerkborrel na afloop.

Klik hier om u aan te melden.