Lawyers for Lawyers en de Amsterdamse Orde van Advocaten nodigen u uit om deel te nemen aan het seminar ‘Milieurechtvaardigheid en het werk van internationale milieurechtadvocaten’ in de Posthoornkerk in Amsterdam op donderdag 19 mei 2022 van 15.30 – 17.30 uur. Het seminar wordt afgesloten met een (netwerk)borrel.

David R. Boyd, Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor Mensenrechten en het Milieu, zal het thema van het seminar inleiden. Vervolgens zullen dr. Channa Samkalden en mr. dr. Daphina Misiedjan met elkaar in gesprek gaan over onder andere milieurechtvaardigheid, het belang van procederen in milieuzaken, en de aansprakelijkheid van multinationals voor mensenrechtenschendingen. Dr. Channa Samkalden is advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, en mr. dr. Daphina Misiedjan is als jurist en onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Twee advocaten uit Oeganda en Maleisië zullen daarna stilstaan bij het feit dat de druk op milieubeschermers en milieurechtadvocaten wereldwijd in rap tempo toeneemt. Beide advocaten zullen dit illustreren aan de hand van de positie van milieurechtadvocaten in hun landen van herkomst. Daarbij zullen ze ook bespreken met welke toenemende uitdagingen zij hebben te maken en hoe de internationale gemeenschap hun juridische strijd voor milieurechtvaardigheid kan ondersteunen.

  • Het seminar wordt in het Engels gehouden en kan ook via livestream worden gevolgd.
  • Voor het fysiek bijwonen van het seminar krijgt u één PO-punt.

Klik hier om u aan te melden