Ook dit jaar zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls weer worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist is inmiddels bekend gemaakt nadat de jury een oordeel vormde op basis van geanonimiseerde scripties.

De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het jaarlijks uitschrijven van een scriptieprijs geeft hieraan een constructieve impuls, net als het organiseren van diverse masterclasses op het gebied van personenschade, waardoor studenten van dichtbij kennis kunnen maken met dit vak. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs inmiddels is uitgegroeid tot een begrip binnen de letselschadebranche.

Inzendingen voor de scriptieprijs worden beoordeeld op:

 • relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • taalvaardigheid;
 • originaliteit;
 • vernieuwende inzichten.

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. De volgende scripties – alle van hoge kwaliteit – vormen op volgorde van binnenkomst de shortlist van dit jaar:

 1. De vaststelling van het verlies van verdienvermogen: concreet of (meer) abstract? Een rechtsvergelijkende studie naar de wijze waarop het verlies aan verdienvermogen wordt vastgesteld in Nederland, België en Italië.
  Danai Bagourda – Vrije Universiteit Amsterdam, Aansprakelijkheidsrecht, begeleider mr. dr. A.J. Van.
 2. Verhaal van immateriële schade door een strafbaar feit. Naar rechterlijke normering of een schadevergoedingsstraf met eventuele grondslagherziening?
  Barbara Rozema – Erasmus School of Law Rotterdam, Master Aansprakelijkheid & Verzekering, begeleider professor mr. dr. K.J.O. Jansen, tweede lezer mr. drs. J.K. Stam.
 3. Prikken, pressie, privacy. Een onderzoek naar de zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers.
  Lusan Derksen – Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Master Burgerlijk Recht, Aansprakelijkheidsrecht, begeleiders mr. drs. I. Haazen en professor mr. dr A.U. Janssen.

Deze drie scripties werden geanonimiseerd voorgelegd aan de jury van de stichting, die evenals vorige jaren bestaat uit prof. mr. C.C. van Dam, dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Informatie over de auteurs en de vakgroepen die de scripties aanleverden werd pas na het beraad en de beoordeling aan de jury bekend gemaakt. De jury zal op maandag 25 september vanaf 16.00 uur op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2023 zullen winnen. De meedingende vakgroepen en auteurs zijn hiervoor uiteraard uitgenodigd.

Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Yvonne Parthesius (020-7025808).