De uitspraak is een reactie op de meest recente strafzaken inzake ‘schietende agenten’. De politie wil als goed werkgever optreden en hun werknemers een extra service bieden. ‘Iedereen blijft gerechtigd op vrije advocaatkeuze, maar als extra service bieden wij als korps de mogelijkheid om gebruik te maken van een door het korps betaalde en opgeleide advocaat’, aldus de perswoordvoerder van het korps. De opleiding dient nog te worden vormgegeven, maar het zal gaan om een (meer)daagse cursus waarin ‘ niet zozeer het ontwikkelen van vaardigheden centraal staat, maar het ervaren wat politiemensen in gevaarlijke situaties meemaken’.

Gelijktijdig met de ontwikkeling door de politie van deze ‘cursus’ denken het OM en het ministerie van VenJ na over de door de politie gewenste onafhankelijke beoordeling van schietende agenten buiten de kaders van het strafrecht. ‘Nu worden agenten langs de strafrechtelijke lat gelegd die voor een ieder geldt. Dat kan niet meer. Politieagenten kunnen niet altijd weglopen voor geweld. Zij moeten er op af’.

Een voorstel is dat er wordt getoetst of er is gehandeld in strijd met de ambtsinstructie in plaats van of er is voldaan aan de voorwaarden van het commune delict.