Amsterdamse advocatenkantoren worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur. Op dit moment nemen al dertien grote kantoren aan het project deel. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Door de steun van grote kantoren krijgen sociale advocaten onder andere korting op cursussen.

Het project voor de ondersteuning van de sociale advocatuur wordt uitgevoerd door de Praktizijns-Sociëteit. Deelnemende kantoren betalen per jaar 5000 euro – maar meer is natuurlijk altijd mogelijk. Het geld wordt in een fonds gestort, waaruit diverse projecten voor de sociale advocatuur worden ondersteund. Het gaat hierbij onder andere om:

  • 50 procent korting op een groot aantal op de sociale advocatuur gerichte cursussen;
  • het gratis aanvragen van tijdschriftenartikelen;
  • en deelname aan het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg voor een gereduceerde prijs van 100 euro per jaar.

Op dit moment maken bijna honderd sociale kantoren van het fonds gebruik. Omdat er in Nederland ongeveer 11.000 sociale advocaten zijn, waarvan een groot deel in Amsterdam, zijn extra donateurs van harte welkom. Dit biedt bovendien de mogelijkheid om het aantal projecten uit te breiden.

Kantoren die de sociale advocatuur een warm hart toedragen en een donatie aan het fonds willen doen, kunnen hiervoor contact opnemen met Marten Bohlken, directeur van De Praktizijn, via maarten.bohlken@praktizijn.nl. In overleg wordt dan bepaald op welke manier een kantoor kan bijdragen.

Vanzelfsprekend is deelname aan het project door sociaal advocaten ook nog steeds mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina. Informatie over de cursussen met 50 procent korting staat op deze pagina.

Het septembernummer van het ABB bevat een interview met Maarten Bohlen over het project.