Het ABB wil al enige tijd meer aandacht besteden aan diversiteit en inclusiviteit in de advocatuur. Via via kwamen we op het spoor van Stichting Bridges Network (https://www.bridgesnetwork.nl/). Deze stichting zet zich in om een brug te bouwen tussen rechtenstudenten met een biculturele achtergrond en de commerciële advocatuur. Op die manier willen zij de diversiteit en inclusiviteit binnen de commerciële advocatuur vergroten.  

Tekst: Diederik Palstra

Het baliebulletin sprak via Microsoft Teams met Dieuwke Hooft Graafland en Soeradj Ramsanjhal, twee van de oprichters en bestuurders van de stichting Bridges Network.

Allereerst: jullie zijn zelf werkzaam bij grote kantoren. Wat is jullie route daar naartoe geweest?

Soeradj: “Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Na mijn afstuderen ben ik mijn carrière begonnen bij Baker McKenzie en werk ik inmiddels al bijna acht jaar bij Stibbe, waar ik me bezighoud met het financiële toezichtsrecht in de brede zin.”

Dieuwke: “Ik heb in Rotterdam gestudeerd en werk sinds 2011 in het Healthcare & Life Sciences team van Loyens & Loeff in Amsterdam.”

Wanneer zijn jullie begonnen met Stichting Bridges Network en waarom?

Soeradj: “We hebben de stichting in augustus 2021 opgericht. Faysal Barrachdi, dat is één van de andere oprichters, en ik waren echter al informeel in 2017 begonnen. Faysal zag als docent in de collegebanken veel getalenteerde studenten met een biculturele achtergrond, maar hij zag ze niet terug bij de grote kantoren. Dat was ook mijn ervaring toen ik eenmaal uit de collegebanken was en aan het werk ging. Dit vonden wij opmerkelijk en wij wilden er iets aan doen, zeker omdat dit iets is wat bij alle advocatenkantoren wel speelt. Wij vinden dat het werknemersbestand een betere afspiegeling moet zijn van de studenten op de universiteit. De status quo is nu dat kantoren echt veel talent missen zolang dat niet verbetert. Dat is jammer.”

Waar komt dat door, denken jullie?

Soeradj: “Ik kan meerdere redenen noemen, maar die zijn uiteindelijk persoonsafhankelijk. In mijn eigen geval lag het voornamelijk aan de onbekendheid met de grote kantoren. Sommige medestudenten hadden in hun netwerk vaak wel een advocaat die werkte bij een groot kantoor. Dat kon een dispuutsgenoot zijn, een huisgenoot of een familielid. Zelf had ik dat niet en dat maakte het lastiger om je een voorstelling te maken van de grotere kantoren en vooral ook van de cultuur. Dat speelt bij meer biculturele rechtenstudenten.”

Wat doet dit initiatief op dit gebied? Wat wordt er bijvoorbeeld door jullie georganiseerd?

Dieuwke: “Wij organiseren onder meer events en spreken ad hoc met studenten. Tijdens onze events vertellen wij waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt, welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld en hoe wij onze huidige functies ervaren. Vervolgens gaan wij dieper in gesprek met de studenten over enkele pittige stellingen op het gebied van diversiteit en inclusie. De stellingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de kantoorcultuur of het sollicitatieproces. We sluiten events af met drankjes en hapjes om de studenten nader te leren kennen, maar ook omdat de studenten elkaar zo onderling beter kunnen leren kennen. Soms gaan wij, op verzoek van studenten, na events nog individueel met hen brainstormen over bepaalde stappen die moeten worden genomen. Onze activiteiten zijn er allemaal op gericht om de biculturele rechtenstudent vertrouwd te maken met de commerciële advocatuur, zodat zij hier een beter idee bij hebben voordat zij besluiten te solliciteren. Gedurende de lockdowns organiseerden wij onze events natuurlijk online, maar nu vinden deze plaats bij de kantoren waarmee we samenwerken. Het volgende event zal worden gehost door Stibbe.”

Soeradj: “Wij werken op dit moment samen met 19 advocatenkantoren, meer dan tien studentenverenigingen en vijf universiteiten. Met de universiteiten werken we samen om de student beter te bereiken: we verzorgen gastcolleges en zijn op ad hoc basis beschikbaar om mee te denken met faculteiten, studieverenigingen en individuele studenten. Via studie- en studentenverenigingen, maar ook via rechtswinkels, spreken wij met studenten over diversiteit en inclusie in de brede zin. Met advocatenkantoren spreken wij over de behoefte van kantoren enerzijds en de behoefte van studenten anderzijds. Ook stellen kantoren ruimte beschikbaar waar wij onze events kunnen organiseren. We zouden daarnaast graag ons ‘peer’ netwerk uitbreiden. Advocaten, fiscalisten, notarissen en kandidaat-notarissen bij andere kantoren kunnen zich bij ons melden indien ze betrokken willen zijn bij Bridges Network. Door middel van deze activiteiten hopen we dat de afstand tot de commerciële advocatuur kleiner wordt.”

Wat zijn de voordelen voor de kantoren van het verhogen van het percentage advocaten met een biculturele achtergrond?

Soeradj: “Diversiteit is om meerdere redenen goed. Voor de meest kritische persoon werkt het argument: diversiteit is goed voor de business, zoals ook uit allerlei onderzoek is gebleken. Daarnaast verrijkt diversiteit het werkklimaat en vragen zowel de maatschappij als cliënten er om. Uiteraard staan wij voor alle vormen van diversiteit, maar met Bridges Network focussen we ons specifiek op de biculturele student en op studenten die ook een mogelijke afstand voelen met de commerciële advocatuur. Wij focussen ons vooralsnog niet op de algemene inclusie binnen de advocatuur, omdat er nog genoeg te doen is op het specifieke onderwerp waar wij ons mee bezig houden. Gelukkig zijn er ook andere partijen die dat wel doen. Zo hebben enkele advocaten een platform binnen de Orde van Advocaten opgericht ter bevordering van de diversiteit en algemene inclusie.”

Van de website van de NOvA:

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

Zijn er op internationaal niveau ook organisaties actief waar jullie bij aangesloten zijn?

Soeradj: “Nee. Hoewel wij wel contact hebben met partijen met een focus op Diversity and Inclusion, zoals bij Chambers and Partners en de International Bar Association, focussen wij vooralsnog nog echt op de Nederlandse markt.”

Wat zijn de plannen van Stichting Bridges Network voor de toekomst?  

Dieuwke: “In de eerste plaats willen we weer meer in person events organiseren. Het zou ook leuk zijn als we daar externe sprekers voor kunnen aantrekken.”

Soeradj: “Het gaat al heel goed, maar we willen graag nog meer kantoren, universiteiten en studie- en studentenverenigingen bij onze stichting betrekken. In de toekomst willen we ook partijen buiten de advocatuur bij ons netwerk betrekken, zoals multinationals, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en bestuursorganen – denk daarbij aan de AFM, de ACM en DNB. Wij merken dat ook zij behoefte hebben aan wat wij doen.”

Aan alle advocatenkantoren en individuele advocaten: indien uw organisatie of u als individu een bijdrage zou willen leveren aan het bouwen van een brug tussen biculturele rechtenstudenten en de commerciële advocatuur, neem dan contact op met Soeradj of Dieuwke. Zij kunnen u dan vertellen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.
https://www.bridgesnetwork.nl/team-1