Gedragsregel 15 vier maal overtreden in één zaak

De reikwijdte van gedragsregel 15 lid 1 is vrij groot, zo werd in deze rubriek al eerder duidelijk.[1] Het is de advocaat niet geoorloofd zich anders dan tezamen met de advocaat van de wederpartij tot de rechter te wenden, tenzij schriftelijk en met gelijktijdige toezending van de gedane mededeling aan die andere advocaat, aldus de gedragsregel. Hetzelfde geldt voor gedragsregel 15 lid 2, hoewel daar wel uitzonderingen op zijn.[2] De raad van discipline concludeerde in de hierna volgende zaak dat de advocaat in kwestie beide regels heeft overtreden. Dat de advocaat nu eenmaal recht heeft zich tot de rechter te wenden doet daar niet aan af.[3]

De advocaat in deze zaak stond een schuldenaar bij in een kantonprocedure over onbetaald gebleven facturen. De klaagster trad op voor een kantoorgenoot bij wiens declaraties niet waren betaald. Nadat de advocaat zich stelde in de zaak stuurde deze een conclusie van antwoord aan de rechtbank. De klaagster ontving het stuk van de rechtbank (en dus niet van de advocaat zelf) en vroeg de advocaat per e-mail voortaan communicatie aan de rechtbank ook aan haar te sturen.

Hierna deed de advocaat een aanhoudingsverzoek, dat werd toegewezen door de kantonrechter. Dit verzoek werd echter niet aan de klaagster gestuurd. Na dat een datum voor vonnis werd bepaald deed de advocaat vervolgens – zonder toestemming van en mededeling aan de klaagster – een pleidooiverzoek. Ten slotte moest de klaagster van de rechtbank vernemen dat door de advocaat een wrakingsverzoek was ingediend, ook weer zonder dit gelijktijdig aan de klaagster te communiceren.

Na drie maal overtreding van gedragsregel 15 lid 1 en een maal gedragsregel 15 lid 2, na hiervoor te zijn gewaarschuwd, was de maat voor de klaagster vol. De raad van discipline is het hiermee eens. De hoofdregel is dat alle communicatie aan de rechtbank gelijktijdig wordt toegezonden aan de wederpartij en dat men zich na vonnisbepaling zonder toestemming helemaal niet toe de rechter wendt. Dat de advocaat zich naar eigen zeggen ‘niet bewust was dat zijn wederpartij geen afschriften had ontvangen’ is volgens de raad niet geloofwaardig. Hij is hier namelijk aantoonbaar op gewezen. Dat hij nu eenmaal ‘het recht heeft om pleidooi te vragen’ klopt weliswaar, maar is geen reden om van de gedragsregels af te wijken en valt dus niet onder de spaarzame uitzonderingen op gedragsregel 15. De raad oordeelde dat een berisping passend is in dit geval, gelet op de aanzienlijke lijst van tuchtrechtelijke veroordelingen. Het meerdere keren overtreden van de gedragsregels is deze advocaat dus niet vreemd.

Door: Benjamin Bijl

 

________________________

[1] http://www.baliebulletin.nl/tuchtrecht-13/

[2] http://www.baliebulletin.nl/tuchtrecht-8/

[3] Raad van discipline 18 april 2017, ECLI:NL:TADRAMS:2017:88.