Houdt deze regel echter in dat er helemaal nooit een beroep kan worden gedaan op die zogenoemde ‘confraternele correspondentie’ (tenzij er natuurlijk is voldaan aan de voorwaarden van gedragsregel 12)? Aan deze recente zaak is te zien hoe verschillend ook tuchtrechters daarover kunnen denken.

De zaak betrof een familierechtzaak tussen een zoon en zijn vader over het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van die zoon. In die zaak citeerde de advocaat van de zoon uit een e-mailbericht dat de zoon van zijn grootmoeder had gekregen. In die e-mail citeert de grootmoeder uit een brief van de advocaat van de vader aan de advocaat van de moeder in hun echtscheidingsprocedure. Met andere woorden, de advocaat van de zoon heeft geciteerd uit een e-mail waarin wordt geciteerd uit confraternele correspondentie uit een andere procedure.

De (advocaat van de) vader was het hier niet mee eens en diende een klacht in waarin hij de advocaat van de zoon (onder andere) verwijt geciteerd te hebben uit confraternele correspondentie. De Raad van Discipline meende dat gedragsregel 12 niet van toepassing is. Advocaten mogen namelijk afgaan op informatie die hen door hun cliënten wordt aangereikt. Daarnaast betreft de geciteerde correspondentie geen correspondentie tussen advocaten in het onderhavige geschil, maar in een ander geschil.

In beroep kwam het Hof van Discipline echter tot een geheel ander oordeel.

Het Hof van Discipline is van oordeel dat de strekking van regel 12 meebrengt dat advocaten vertrouwelijk over een zaak moeten corresponderen. Een advocaat moet er daarom op kunnen vertrouwen dat ook advocaten die niet bij de procedure tussen zijn cliënt en de wederpartij zijn betrokken, in andere procedures zonder overleg geen beroep doen op zijn confraternele correspondentie.

De vertrouwelijkheid omtrent confraternele correspondentie lijkt daarmee absoluut: ook andere advocaten die optreden in andere procedures mogen niet zonder meer die correspondentie in rechte inroepen, tenzij de weg van gedragsregel 12 wordt gevolgd.