In het bijzijn van ruim 100 mensen, waaronder vele advocaten uit binnen- en buitenland, werd de zesde Lawyers for Lawyers Award op 18 november 2021 uitgereikt aan de Belarussische advocaten Liudmila Kazak en Maksim Znak. Kazak kon de Award persoonlijk in ontvangst nemen, maar Znak kon niet bij de ceremonie aanwezig zijn omdat hij is gedetineerd in Belarus. Hij werd vertegenwoordigd door de Belarussische advocaat Illia Salei. De jury van de Award koos Kazak en Znak als winnaars “to highlight the important work of both lawyers who bravely represented Belarusian human rights defenders and opposition leaders and are paying a high price for their work”.

De Award-ceremonie werd geopend door de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie, die onder andere sprak over de vitale rol van advocaten en mensenrechtenverdedigers. De Award werd overhandigd door mensenrechtenadvocaat Şerife Ceren Uysal uit Turkije, die in 2019 de Lawyers for Lawyers Award in ontvangst nam voor haar gedetineerde collega Selçuk Kozağaçli.

Mensenrechtenadvocaten van over de hele wereld waren genomineerd voor de Lawyers for Lawyers Award 2021. De expert jury bestond uit Heikelien Verrijn Stuart, Cees Flinterman, Egbert Myjer en Channa Samkalden. Naast Kazak en Znak werden U Khin Maung Zaw uit Myanmar en het advocatencollectief Collective for the Defence of Hirak Detainees uit Algerije op de shortlist van de Award gezet. Tijdens de ceremonie werd ook aan deze kandidaten aandacht besteed.

Seminar: Resilience of Lawyers in Different European Contexts
Voorafgaand aan de Award ceremonie organiseerden  Lawyers for Lawyers en de Amsterdamse Orde van Advocaten een seminar met de titel ‘Resilience of Lawyers in Different European Contexts’. Het seminar werd geopend door barones Helena Kennedy (Directeur International Bar Association’s Human Rights Institute). Zij benadrukte in haar speech het belang van solidariteit met advocaten die vanwege hun werk risico lopen en besprak de uitdagingen waar Belarussische advocaten mee te maken hebben. Het thema van het seminar werd daarna ingeleid door Ybo Buruma (raadsheer Hoge Raad) en gevolgd door twee paneldiscussies.

Tijdens het seminar werden de eerste tekenen van toenemende druk op advocaten in Belarus, Polen en het Verenigd Koninkrijk besproken. Er werd gereflecteerd op de gevolgen van deze druk op het goed functioneren van de rechtstaat en over hoe advocaten in deze context kunnen worden gesteund. Illia Salei (advocaat Belarus), Mikolaj Pietrzak (deken Orde van Advocaten Warschau) en Sue Willman (advocaat en voorzitter mensenrechtencomité van de Law Society of England and Wales), spraken in het eerste panel vanuit hun eigen ervaringen over deze thema’s.


Gedurende de tweede paneldiscussie stonden Igna Oomen (advocaat), Peter ter Velde (veiligheidscoördinator van de NOS en projectleider van PersVeilig) en Ybo Buruma met een interdisciplinaire blik stil bij de situatie in Nederland. Er werd ingegaan op de vraag hoe kan worden geanticipeerd of gereageerd op tekenen van toenemende druk niet alleen op advocaten, maar ook op andere beroepsgroepen die van invloed zijn op de rechtsstaat, en wat wij kunnen leren van ontwikkelingen in andere Europese landen die in het eerste panel werden besproken.

Zowel de Award-ceremonie als het seminar waren te volgen via een livestream. Beide kunnen hieronder worden teruggekeken: