De maand september is gebruikelijk een maand waarin veel stagiaires de stageverklaring ontvangen. In dit geval ontvingen bijna honderd stagiaires een stageverklaring, waarvan veertig stagiaires samen met hun patroon bij de uitreiking aanwezig waren om persoonlijk de stageverklaring in ontvangst te nemen. In plaats van de knusse, maar in dit geval te kleine ruimte op het kantoor van de Amsterdamse Orde, werd om deze reden uitgeweken naar De Balie nabij het Leidseplein. Een bijzonder geschikte en vooral ook toepasselijke locatie, aangezien het kantongerecht binnen de muren van het huidige cultureel centrum gehuisvest was, voordat de verhuizing naar de Parnassusweg plaatsvond.

Behalve dat het om een groot gezelschap ging dat in De Balie was samengekomen, wat valt verder op aan de groep stagiaires die deze maand de stageverklaring ontving? Een kort onderzoek wijst uit dat het aantal mannen en vrouwen exact gelijk is, de gemiddelde leeftijd 31 jaar bedraagt en de jongste en de oudste stagiaire 20 jaar van elkaar verschillen. Van alle advocaten die deze maand de stageverklaring hebben ontvangen, heeft 2/3 de stageperiode doorlopen bij een groot advocatenkantoor. En zeer positief is te vermelden dat vrijwel alle stagiaires die de stageperiode hebben afgerond als advocaat blijven werken en in bijna alle gevallen bij het kantoor waar ze drie jaar geleden begonnen zijn.
Daarnaast blijkt dat tijdens een drukke stageperiode, waarin werk en studeren gecombineerd wordt, voldoende tijd is voor het nodige vermaak op kantoor en menig komische gebeurtenis zich voordoet. Dit is terug te zien in de anekdotes en vele grappige verhalen die door de patroon in het eindverslag, het laatste stageverslag vóór de uitreiking, over de stagiaire wordt vermeld. De deken maakt tijdens de uitreiking graag gebruik van deze anekdotes, althans wanneer deze kenbaar worden gemaakt. In veel gevallen wordt door de patroon aangegeven dat er voldoende anekdotes te vertellen zijn, maar dat deze niet geschikt zijn om in een verslag te vermelden en al zeker niet om tijdens de uitreiking te vertellen.

Tijdens de borrel, na afloop van de uitreiking, werd met patroons en collega’s teruggeblikt op 36 maanden stageperiode. Niet alleen werd teruggekeken op de mooie momenten tijdens de stage en de successen op de rechtbank, ook de verhalen die niet geschikt waren om te vertellen tijdens de uitreiking kwamen op tafel.