Donderdag 16 juni jl. organiseerde de Jonge Balie Amsterdam opnieuw een avond samen met de jonge concertvrienden (Next) van het Concertgebouw. De zogeheten AAA-avond van het Concertgebouw stond in het teken van “popart”. Namens de Jonge Balie verzorgde prof.mr. I. van der Vlies een lezing in de Koorzaal van het Concertgebouw, waar zij inhaakte op dit thema en zich langs een prachtig tijdspad de vraag stelde of ook van “poplaw” gesproken zou kunnen worden. Een interessante uiteenzetting die een nieuw licht wierp op het huidige publieke beeld van ‘het recht’. Na de lezing was het tijd voor een concert in de grote zaal met aansluitend een Late Night café in de welkomsthal van het Concertgebouw. Al met al erg geslaagd!

Twee weken later vond de laatste lezing plaats van het Jonge Balie verenigingsjaar in café De Ebeling. Jhr.mr. Huydecoper nam deze eervolle taak op zich en behandelde het Urgenda vonnis, waarin de klimaatproblematiek aan de orde is gesteld. Huydecoper stak daarbij niet onder stoelen of banken dat de urgentie van deze problematiek naar zijn mening hoog is en de overheid (de Nederlandse maar ook de overheden van andere landen) e.e.a. veel en veel hoger op de prioriteitenlijst zou moeten zetten. In een gestructureerd overzicht behandelde Huydecoper de achtergrond en de uitkomst van de zaak, wat de aanwezigen een uitstekend inzicht gaf in de materie. Ook het thans aanhangige hoger beroep kwam daarbij aan de orde. Aansluitend vond de maandelijkse borrel plaats.

Gedurende de zomermaanden organiseert de Jonge Balie twee zomerborrels, op 28 juli en 25 augustus. Op 14 september a.s. zal de ALV van de Jonge Balie Amsterdam plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie. Tijdens de ALV zal onder meer de bestuurswissel plaatsvinden. We nodigen alle leden van harte uit om bij de zomerborrels en bij de ALV aanwezig te zijn!