Hoewel voor velen nog onzichtbaar is het Justitia bestuur achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor Justitia 2017, dat op woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei 2017 zal plaatsvinden. De komende maanden zal ik u op de hoogte houden van de invulling van de komende editie, die gezien het enthousiasme van het Justitia-bestuur zeker weer aanspraak zal maken op de titel “Beste Justitia Ooit”!

De Jonge Balie Amsterdam probeert haar leden bij tijd en wijlen ook uit de juridische wereld te halen en het blikveld te doen verruimen. Op 17 november jl. organiseerde de Jonge Balie in samenwerking met Amsterdam Cares in dat kader een vrijwilligersactiviteit. Afgelopen jaren werden door leden pannenkoeken gebakken voor daklozen en werd taalles gegeven aan migranten. Dit jaar bezocht een twintigtal leden het Dr. Sarphatihuis; een verpleeghuis met ‘een echt Amsterdams karakter’, aldus haar website. De advocaten serveerden toetjes aan de bewoners, die vervolgens de ruimte kregen om hun verhaal te doen – het leverde bijzondere, warme ontmoetingen op.

Op 22 november kruisten 75 Jonge Balie-leden de degens in de eerste pubquiz van het jaar, die in Café de Ebeling plaatsvond. Na een zinderende avond met vragen over het aantal botten in het menselijk lichaam (weet u het?), de benamingen van de vijf wereldzeeën (een moeilijkere vraag dan ik wil toegeven) en juridische varia (wat voor machine stond in het Haviltex-arrest centraal?) trok team Hindsight (Brinkhof) aan het langste eind – gefeliciteerd!

Door: Tjerk Sigterman