Prof. mr. Stijn Franken en Lucia de Berk

Op 22 oktober jl. verzorgde prof.mr. Stijn Franken de maandelijkse Jonge Balie-lezing in een volgepakt Café Cox. Hij sprak geanimeerd over de door hem behandelde zaak Lucia de Berk en over de manco’s in de werking van het Nederlandse rechtssysteem die in die zaak op pijnlijke wijze aan het licht kwamen. Over zijn ervaringen als strafadvocaat gaf prof.mr. Franken te kennen dat zijn vertrouwen in waarheidsvinding en zegeviering van het recht in de loop der jaren aanzienlijk was gedaald. Het juridisch apparaat blijft mensenwerk, en waar mensen werken worden helaas ook fouten gemaakt. Zeker in het strafrecht hebben die fouten vaak aanzienlijke gevolgen voor de betrokkenen. De zaak Lucia de Berk was daarvan een schrijnend voorbeeld.

Uit de manier waarop prof.mr. Franken over zijn professie en de door hem behandelde zaken sprak kwam duidelijk naar voren hoe gepassioneerd en kundig hij is in de uitoefening van zijn beroep. Iets dat – zo getuige de aandachtig luisterende Jonge Balie-leden – inspireert en aanmoedigt. Prof.mr. Franken nam daarbij ruimschoots de tijd vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Een juridisch-inhoudelijke en bevlogen avond!

Burn-outs in de advocatuur

Tijdens de aankomende Jonge Balie-lezing, die zal plaatsvinden op 26 november a.s. op een gewijzigde locatie (Café Ebeling aan de Overtoom nr. 52), staat een geheel ander thema, ‘burn-outs in de advocatuur’, centraal. Op het fenomeen burn-outs rust in zekere mate (nog steeds) een taboe. In de gedreven wereld van de advocatuur lijkt het als een bepaalde mate van ‘falen’ te worden gezien. Als Jonge Balie komen ons regelmatig gevallen van burn-outs bij (veelal) jonge advocaten ter ore. Een zorgelijke situatie waarbij de Jonge Balie graag de nodige voorlichting geeft aan haar leden. In dat kader heeft de Jonge Balie besloten een lezing specifiek aan dit onderwerp te wijden.

Gedurende de lezing zullen twee specialisten op het gebied van burn-outs meer informatie geven over de ‘voorkant’ van burn-outs (de aanloop ernaartoe, de signalen en de nodige tips om een burn-out te voorkomen) maar ook over de behandeling van een burn-out en de nazorg die een burn-out kan vergen. Hopelijk draagt de lezing bij aan de bewustwording onder jonge advocaten van de signalen van een aankomende burn-out en kunnen deze eerder in de kiem worden gesmoord. Daarnaast hoopt de Jonge Balie met de lezing de burn-out meer uit de taboesfeer te halen. Een verslag hiervan – met tips – volgt volgende maand!

Annelot Sitsen

Voorzitter Jonge Balie