In september 2021 berichtte ABB al eens over het Project Sociale Advocatuur van de Praktizijns-Sociëteit. Dit project ondersteunt sociale advocaten via kennisdeling en opleidingen. Het project wordt gefinancierd uit een steunfonds gevuld met donaties van commerciële advocatenkantoren. ABB sprak met Praktizijns-directeur Maarten Bohlken, sociaal advocaten Marleen van Geffen en Caroline de Groot en Zuidas-advocaat Brechje van der Velden, één van de initiatiefnemers van het project, over hoe zij het project tot dusver ervaren en over hun wensen voor de toekomst.

Tekst: Jeroen Wendelgelst

In 2020 namen advocaten Brechje van der Velden (Allen & Overy) en Bas Boris Visser (Clifford Chance) het initiatief voor het project. Sinds de start medio 2021 voorziet het project in een gratis attenderings- en artikelservice en korting op deelname aan Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) voor sociaal advocaten. Sinds eind 2021 kunnen sociaal advocaten via het project ook flinke  korting krijgen op cursussen van SDU, OSR en VU Law Academy. Voor eendaagse cursussen geldt dan een korting van 50% op de gewone prijs en voor meerdaagse cursussen een korting van € 300.

Maarten Bohlken, directeur van de Praktizijns-Sociëteit

Succesvolle start

Maarten Bohlken, directeur van de Praktizijn-Sociëteit: “Het project is medio 2021 gestart en kan nu al een succes worden genoemd. Het aantal aanvragen voor gratis artikelen is sindsdien fors gestegen en ongeveer 25% hiervan komt uit de sociale advocatuur. Ook is de sociale advocatuur goed vertegenwoordigd in de GIO-groepen, zo’n 20% van de ruim 180 deelnemers is sociaal advocaat. De kortingsactie voor cursussen slaat enorm aan. Alleen al in de eerste maand maakten 50 sociaal advocaten er gebruik van. Wij verwachten dat we daar dit jaar nog vele malen overheen gaan.”

Sociaal advocaten zijn blij met het project

Marleen van Geffen (Advokatenkollectief Oost) en diverse van haar kantoorgenoten maken gebruik van het project. Van Geffen, die vooral actief is in het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, neemt sinds vorig jaar met korting deel aan een GIO-groep. Zij is blij met het project: “Het voorziet zeker in een behoefte. Fantastisch dat dit tot stand is gebracht.” Caroline de Groot (Advocatenkantoor De Binnenstad), advocaat sociaal zekerheidsrecht, gebruikt alle faciliteiten van het project: “Ik vraag regelmatig om toezending van artikelen, volg cursussen met korting en neem deel aan een GIO-groep. Het voorziet echt in een behoefte. Ik ben er heel blij mee.”

“Verbinding zorgt voor een sterke balie”

Brechje van der Velden, managing partner van Allen & Overy, is één van de initiatiefnemers van het project. Volgens Van der Velden verbindt het project de sociale en commerciële advocatuur meer met elkaar: “Het mooie van dit initiatief is dat we het samen doen: commerciële en sociale kantoren bedenken samen hoe we elkaar het beste kunnen steunen. Die verbinding is van cruciaal belang voor een sterke balie. De Praktizijn biedt daarvoor een mooi, onafhankelijk forum.”  Van der Velden benadrukt dat de financiering van de sociale advocatuur een overheidstaak is en dat initiatieven zoals dit project daarvoor niet in de plaats komen. “Maar commerciële kantoren willen wel een bijdrage leveren aan de instandhouding van de sociale advocatuur”, aldus Van der Velden. “Een brede balie, inclusief sociale advocatuur, is in het belang van de rechtsstaat.”

Meer deelnemers GIO en cursussen op maat

Maarten Bohlken van de Praktizijns-Sociëteit ziet veel kansen voor de toekomst. Het aantal deelnemers aan GIO kan volgens Bohlken nog flink omhoog. “Ook voor sociaal advocaten met een eigen informele overleggroep is deelname aan GIO voordelig. De Orde stelt vrij strenge formele eisen aan dit type overleg, wat extra logistiek en administratief werk oplevert. Wij nemen dat werk uit handen. GIO-deelnemers hebben daarnaast gratis toegang tot de Jurisprudentie Tracker waarmee eenvoudig uitspraken kunnen worden doorzocht met verwijzingen naar relevante rechtspraak en vakliteratuur.” Bohlken ziet daarnaast mogelijkheden om het aanbod uit te breiden met cursussen op maat voor de sociale advocatuur. “Sociaal advocaten zijn vaak al sterk gespecialiseerd en hebben vooral behoefte aan verdiepende cursussen”, vertelt Bohlken. “Binnen het reguliere cursusaanbod zijn die niet altijd te vinden. Samen met onze partners SDU, OSR en VU Law Academy willen wij die zelf gaan ontwikkelen.”

Betaalbare toegang tot juridische kennisbanken

Marleen van Geffen hoopt dat het project verder wordt uitgebreid: “De te lage vergoedingen voor toevoegingszaken blijven een probleem, hoewel daar nu gelukkig wel wat aan wordt gedaan. Het zou fantastisch zijn als wij via het project ook betaalbaar toegang zouden kunnen krijgen tot juridische kennisbanken zoals Kluwer Navigator of Legal Intelligence. Die abonnementen zijn nu veel te duur voor ons.”

Op weg naar een landelijk samenwerkingsplatform

“We staan nog maar aan het begin. Wat ons betreft zouden er nog veel meer kantoren kunnen aansluiten”, meent Brechje van der Velden. Zij ziet nog veel potentieel voor het Project Sociale Advocatuur. “Mijn droombeeld is dat we echt een sterk landelijk platform worden voor commerciële en sociale advocatuur, waarin kennis, opleiding en ook pro bono initiatieven samen komen. Wij doen als kantoor al veel pro bono werk, en onze medewerkers hechten er groot belang aan dat we als kantoor iets terug doen voor de maatschappij. Maar hoe mooi zou het zijn als we ook bij die initiatieven onze kennis bundelen en de expertise van de sociale advocatuur benutten.”

Meer informatie

Meer informatie over het project en de faciliteiten die worden geboden aan sociaal advocaten is te vinden op de website https://www.praktizijn.nl/sociale-advocatuur/.