Sinds 1 januari van dit jaar is de begrotingsprocedure afgeschaft en worden partijen in verband met een dergelijk vraagstuk verwezen naar de Geschillencommissie Advocatuur of de civiele rechter. In klachtprocedures kan door de Raad van Discipline nog wel worden geoordeeld of sprake is van excessief declareren. Hiervan is echter niet snel sprake. Een declaratie is bijvoorbeeld excessief als de hoogte van het in rekening gebrachte tarief is gebaseerd op specialistische kennis terwijl een omvangrijk gedeelte is besteed aan studie van literatuur of jurisprudentie.