Sinds enkele jaren heeft Spuistraat 10 Advocaten een samenwerking met Houthoff, die voorziet in de detachering van advocaat-stagiaires van Houthoff bij dit kantoor. Doel is de stagiaires meer proceservaring te laten opdoen en kennis te laten maken met de sociale advocatuur. Sindsdien hebben ruim 30 Houthoff-stagiaires bij Spuistraat 10 Advocaten gewerkt. Het ABB sprak hierover met stagiaire Anyke Bakker en Martijn Zwennes, advocaat en voorzitter van de praktijkstichting van Spuistraat 10 Advocaten.

Tekst: Jeroen Wendelgelst

Anyke Bakker: “Na een gewonnen ontruimingskort-geding heb ik trots de rechtbank verlaten.”

Bij Zuidas-kantoren kan het voor advocaat-stagiaires lastig zijn om alle procespunten voor de Beroepsopleiding Advocatuur te behalen. Hiervoor moet de stagiaire zelfstandig processtukken schrijven en optreden ter zitting, terwijl binnen die kantoren vooral advies wordt gegeven en procedures vaak in grotere teams worden gevoerd. Houthoff is daarom in het kader van haar interne Litigation Opleidingsprogramma een samenwerking aangegaan met enkele sociale advocatenkantoren, waaronder Spuistraat 10 Advocaten in Amsterdam. Alle stagiaires van Houthoff lopen enige tijd een praktijkstage bij één van deze kantoren om zo meer proceservaring op te doen en de benodigde procespunten te behalen. 

Praktijkstage

Eén van deze stagiaires is Anyke Bakker. Van 24 oktober tot en met 2 december 2022 liep zij haar praktijkstage bij Spuistraat 10 Advocaten. Zij is sinds januari 2020 advocaat-stagiaire bij Houthoff. Daar werkte zij eerst in de praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation en nu in de praktijkgroep Corporate M&A. Anyke: “Als stagiaire mag je zelf kiezen wanneer je de praktijkstage doet. De meeste stagiaires doen dit bij hun sectiewissel, ongeveer halverwege hun stage. Ik heb ervoor gekozen om dit juist aan het einde van mijn stageperiode te doen omdat ik het prettig vond om met wat meer ervaring aan mijn praktijkstage te beginnen.”

Zelfstandig procederen

Spuistraat 10 Advocaten is een middelgroot kantoor van zelfstandig gevestigde advocaten, die ieder afzonderlijk zijn verbonden met de praktijkstichting van het kantoor. Het kantoor heeft vrijwel alle specialisaties in huis en behandelt zowel toevoegingen als betalende zaken. Martijn Zwennes: “Sinds 2019 zijn wij betrokken bij het opleidingsprogramma van Houthoff. Stagiaires van Houthoff worden doorgaans vier tot zes weken bij ons kantoor gedetacheerd. Zij behandelen zelfstandig procedures onder begeleiding van een advocaat van ons kantoor. Die gaat mee naar de zitting en blijft eindverantwoordelijk, maar de stagiaire doet het werk.”  

Bewuste keuze

Anyke heeft bewust gekozen voor Spuistraat 10 Advocaten: “Als stagiaire mag je zelf kiezen uit de kantoren waarmee wordt samengewerkt, mits daar plaats is. Ik heb heel bewust gekozen voor Spuitstraat 10. Het kantoor heeft een brede praktijk en is niet alleen gericht op strafrecht of personen- en familierecht, zoals veel sociale advocatenkantoren. Bij Houthoff ben ik ook breed opgeleid. Daarnaast kwam het handig uit dat ik in Amsterdam woon, het is dus dichtbij.”

‘Trots de rechtbank verlaten’

Anyke: “Ik heb tijdens mijn praktijkstage in totaal vijf zittingen gedaan. Drie keer een kort geding en twee keer een zitting in een bodemprocedure. Dit waren onder meer een erfrechtzaak, een geschil over aanneming van werk en een ontruimingskort-geding. Elke zaak heeft indruk gemaakt, maar de laatste zaak is mij in het bijzonder bijgebleven. Mijn cliënte zou uit de woning worden gezet. De zaak was emotioneel zeer beladen en leek aanvankelijk kansloos, maar het is toch gelukt om de zaak te winnen. Het gaf mij een goed gevoel om de gedwongen ontruiming, met alle vreselijke gevolgen die daarbij horen, te kunnen voorkomen. Mijn cliënte was zo dapper en de zitting ging zo goed – ik heb gewoon trots de rechtbank verlaten.”

Verschillen én overeenkomsten

Anyke ziet grote verschillen tussen werken bij Houthoff en Spuistraat 10 Advocaten: “In het begin was het best een cultuurshock: veel meer direct contact met cliënten voor wie vaak grote emotionele en persoonlijke belangen spelen. Eén cliënte zei letterlijk: “mijn leven ligt in uw handen.” Dit is een groot contrast met het werk op de Zuidas. Daar is het werk abstracter en gaat het vooral om zakelijke belangen. Bij Spuistraat 10 kreeg ik direct mijn eigen zaken. Je bent een ander soort advocaat.” Maar Anyke ziet ook overeenkomsten: “Bij Spuistraat 10 wordt er ook hard gewerkt en met net zoveel inzet voor de cliënt. Daarnaast staat bij Spuistraat 10 de deur ook altijd open en zijn alle collega’s heel toegankelijk.”

Win-win-win situatie

Martijn Zwennes: “De samenwerking met Houthoff is een win-win-win situatie.”

Volgens Martijn Zwennes is de samenwerking met Houthoff een win-win-win situatie: “Houthoff betaalt ons een vergoeding voor de werkplek en de begeleiding van de stagiaires. Daarnaast leveren de Houthoff-stagiaires doorgaans goed werk, het zijn goede en sterk gemotiveerde juristen. De stagiaires doen op hun beurt zinvolle werkervaring op en behalen de voor hun opleiding vereiste procespunten. Deze samenwerking is dus voor iedereen voordelig.”

‘Verrijking als advocaat’

Anyke blikt terug: “Het is heel fijn dat ik de kans heb gekregen om een directe bijdrage te leveren aan de sociale advocatuur. Uiteraard was de detachering bij Spuistraat 10 Advocaten er ook op gericht om aan mijn opleidingsverplichtingen te voldoen, maar het werd vooral een waardevolle ervaring die ik nooit zal vergeten. Mijn carrière als advocaat is hierdoor absoluut verrijkt.” Ze heeft belangrijke lessen geleerd: “In de sociale advocatuur maak je direct grote impact op het persoonlijke leven van je cliënt. Ik was mij zeer bewust van deze verantwoordelijkheid. Emoties voeren vaak de boventoon. Daardoor maak je bijzondere dingen mee, waardoor je sociale skills en creativiteit flink worden aangescherpt. De kunst is om de emotie op de juiste manier te filteren. Het gaat om de beste juridische route, maar daarbij moet je wel waarborgen dat je cliënt zich gehoord voelt.” Anyke zou een detachering naar een sociaal advocatenkantoor zeker aanraden voor andere stagiaires. “Het is heel goed om je bewust te zijn van de schrijnende situaties waarin veel mensen in Nederland zich bevinden. In de sociale advocatuur sta je echt midden in de maatschappij, wat eigenlijk iedere advocaat op deze manier een keer zou moeten ervaren. Het is leerzaam, inspirerend en betekenisvol.”