In februari 2022 berichtte ABB al over de vliegende start van het Project Sociale Advocatuur van de Praktizijns-Sociëteit. Het ABB sprak onlangs opnieuw met Maarten Bohlken, directeur van de Praktizijns-Sociëteit, over de recente ontwikkelingen rondom het Project en de plannen voor de nabije toekomst.

Tekst: Jeroen Wendelgelst

Het Project Sociale Advocatuur ondersteunt sinds 2021 sociaal advocaten via kennisdeling en opleidingen. Het is een initiatief van enkele grote commerciële advocatenkantoren in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit. Het Project wordt gefinancierd uit een Steunfonds dat wordt gevormd door donaties van de initiatiefnemers en enkele andere grote commerciële kantoren. Maarten Bohlken legt uit welke activiteiten tot dusver zijn ondernomen.

Succes van het Project zet door

“Via het Project kunnen sociaal advocaten al flinke kortingen krijgen op cursussen van onze opleidingspartners en deelnemen aan de door onszelf opgezette groepen voor Gio, het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg”, vertelt Bohlken. “Het cursusaanbod waarvoor de kortingen gelden, is sinds de start flink uitgebreid van enkele tientallen tot inmiddels ruim 100 cursussen. Aan de GIO-groepen doen inmiddels bijna 200 advocaten mee. Daarnaast is het aanvragen van artikelen uit vaktijdschriften uit de Praktizijns-Bibliotheek voor sociaal advocaten nu helemaal gratis, terwijl het normale tarief € 5 per artikel is. Het gebruik van de artikelenservice is sinds begin dit jaar weer met ruim 50% toegenomen. We kunnen dan ook wel zeggen dat het succes van het Project zich ook na de start duidelijk heeft doorgezet.”

Intervisie-groepen voor alle advocaten

Het succes smaakt naar meer. De Praktizijns-Sociëteit heeft dan ook besloten om het Project uit te breiden met Intervisie. Maarten Bohlken: “De afgelopen maanden hebben wij met 20 advocaten, verdeeld over drie groepen, een pilot Intervisie uitgevoerd. De pilotgroepen werden geleid door sociaal advocaat Dirk Berkhout en Nathalie Gloudemans, advocate bij Clifford Chance. Zij heeft dit overigens geheel onbezoldigd gedaan. Wij hebben besloten om de Intervisie-groepen vanaf begin 2023 open te stellen voor alle advocaten. Voor sociaal advocaten geldt dan een gereduceerd tarief van € 150,00. Andere advocaten betalen € 350,00 als zij lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit. Ben je geen lid, dan betaal je € 450,00.”

Cursussen op maat

Een andere nieuwe dienst betreft het organiseren van ‘cursussen op maat’, die speciaal zijn gericht op de sociale advocatuur. Zo organiseert de Praktizijns-Sociëteit op 12 december van dit jaar samen met OSR Juridische Opleidingen een cursus Wwft die alleen openstaat voor sociaal advocaten. “Sociaal advocaten hebben doorgaans een ander soort praktijk dan grotere commerciële kantoren, waardoor zij ook tegen andere aspecten van de Wwft kunnen aanlopen”, aldus Bohlken. “Zo zal het bij hen vaker voorkomen dat een cliënt geen bankrekening heeft. Hoe ga je daar als advocaat dan mee om? In deze cursus zal mede worden ingegaan op dit soort Wwft-vragen die meer specifiek zijn voor de sociale advocatuur.”

Marktplaats voor vakliteratuur

Binnenkort lanceert de Praktizijns-Sociëteit een digitale marktplaats waarop de Praktizijns-Bibliotheek en advocaten boeken kunnen aanbieden. Bohlken: “Daarbij gaat het om boeken die zij zelf niet meer nodig hebben, maar die zeker nog van waarde kunnen zijn voor andere advocaten en gratis kunnen worden afgehaald. Dit is een mooie manier om bijvoorbeeld delen Asser, Tekst & Commentaar of juist monografieën te bemachtigen. Hoewel dit platform open staat voor alle advocaten verwachten wij dat de sociale advocatuur hier ook zeker veel baat bij zal hebben.”

Gratis actualiteitencursussen

Tot slot hebben diverse bestuursleden van de Praktizijns-Sociëteit voorgesteld om zelf of met een kantoorgenoot gratis actualiteitencursussen aan te bieden aan sociaal advocaten. Deze cursussen zullen worden gehouden in de Praktizijns-Bibliotheek en zijn alleen toegankelijk voor sociaal advocaten. “Wij zijn nog in overleg met de betrokken kantoren over de concrete invulling hiervan”, vertelt Bohlken. “Wij verwachten deze cursussen vanaf volgend jaar te kunnen gaan aanbieden.”

‘Er kan altijd méér’

Volgens Maarten Bohlken blijft de Praktizijns-Sociëteit zoeken naar mogelijkheden om sociaal advocaten – en advocaten in het algemeen – tegen aanvaardbare kosten te ondersteunen “Wij staan daarbij uiteraard altijd open voor ideeën vanuit de advocatuur zelf. Er kan altijd méér.”

Meer informatie

Meer informatie over het Project is te vinden op https://www.praktizijn.nl/ondersteuning-sociale-advocatuur/