Categorie archief: ABB Nieuwsbrief 18 oktober 2018

Tuchtrecht

Sommatiebrief gericht aan een andere advocaat blijft confraternele correspondentie

Na een paar rustigere zomermaanden zien we in de maand oktober het aantal tuchtrechtuitspraken weer oplopen. Opvallend hierbij zijn uitspraken die zien op klachten over (onnodig) grievende uitlatingen van advocaten. Zo was er de bekende strafpleiter die zich grievend zou hebben uitgelaten over een mediator[1]. En de familierechtadvocaat die tegen de man van zijn cliënte ‘oprotten!’ had geroepen[2]. De klachten tegen beide advocaten werden ongegrond verklaard. In beide zaken stelde de raad voorop dat de advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen en dat die vrijheid slechts wordt beperkt bij het uiten van feitelijk onjuistheden of doen van onnodig grievende uitlatingen. Advocaten mogen zich dus (gelukkig) redelijk vrij uiten.

Een terugkerend fenomeen in de tuchtrechtspraak is echter het overleggen van confraternele correspondentie[3]. De advocaat van bank X sommeerde een wederpartij tot betaling uit hoofde van een civiele vordering. De sommatie ging via de advocaat van die partij en deze advocaat reageerde per e-mail dat zijn cliënt geen reden zag om over te gaan tot betaling. Als reactie werd gedagvaard en de sommatiebrief werd als productie bij die dagvaarding in het geding gebracht. Volgens de advocaat gaat het niet om confraternele correspondentie. Volgens hem betreft het louter een sommatiebrief. “Wanneer deze brief tot onderhandelingen zou hebben geleid over de betaling van een bepaald bedrag, zou de vervolgcorrespondentie tot confraternele correspondentie geleid kunnen hebben. Er zijn echter geen schikkingsonderhandelingen ontstaan, zodat de brief niet confraterneel is”, aldus de advocaat.

De raad van discipline maakt korte metten met dit standpunt en verduidelijkt nog eens dat in rechte geen beroep mag worden gedaan op correspondentie van de ene advocaat aan de andere advocaat bij de behandeling van een zaak, ongeacht de inhoud. Dit is alleen anders indien het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vordert, maar ook dan geldt dat eerst toestemming van de andere advocaat nodig is en eventueel advies van de deken moet worden ingeroepen. In dit geval is weliswaar (nog) geen sprake is van schikkingsonderhandelingen, maar betreft het wel correspondentie van de ene advocaat aan de andere en die mag dus in beginsel niet in het geding worden gebracht. De klacht met betrekking tot het overleggen van deze correspondentie is gegrond verklaard, maar gelet op de omstandigheden van het geval vond de raad van discipline het niet nodig een maatregel op te leggen.

Hierbij is overigens wel van belang dat is getoetst aan de oude gedragsregels. De nieuwe/huidige gedragsregel 26 geeft een iets andere draai aan het gebruik van ‘vertrouwelijke mededelingen’. Maar daarover later meer.

Door: Benjamin Bijl

 

 

[1] Raad van discipline Amsterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:TADRAMS:2018:200.

[2] Raad van discipline Amsterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:TADRAMS:2018:201.

[3] Raad van discipline Amsterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:TADRAMS:2018:202.

De Robijnen Bef

In deze rubriek worden advocaten die 40 jaar in het vak zitten in het zonnetje gezet. Deze keer:

 

 

  1. Waarom heeft u destijds voor de advocatuur gekozen

Ik heb in jaren zeventig gestudeerd, de advocatuur leek mij de beste manier om op te komen voor degenen die dat het hardst nodig hadden. Noblesse oblige: dat ik mocht studeren was een voorrecht, daar hoor je wat voor terug te doen tot nut van het algemeen.

  1. Welke zaak is u het meest bijgebleven?

Mij is vooral een periode bij gebleven: de tijd dat ons kantoor met andere sociaal advocaten optrad voor de krakers. Roerige tijden, waarin het recht door het gezag steeds verder werd opgerekt om de boel onder controle te krijgen c.q. te houden. Dat gaf grote zaken, zowel civiele als strafzaken, waar je met meerdere collega’s rechtsbijstand verleende in unieke, tot dan toe niet eerder vertoonde, situaties. En al waren we bloedserieus in onze verdediging, er viel ook altijd wat te lachen. Dat doen we op ons kantoor gelukkig nòg.

  1. Wat is de belangrijkste verandering geweest in de tijd dat u advocaat bent.

Dan moet ik toch wel de in toenemende mate repressieve regelgeving noemen, gepaard aan de afbraak van de sociale advocatuur, de ondermijning van de Trias Politica. Toen ik als advocaat begon was het ondenkbaar dat een parlement zich zou bemoeien met een strafmaat. Nu lijkt men ieder maatschappelijk probleem enkel met strengere wetgeving te lijf te gaan, tegen beter weten in.
En er is een ontwikkeling gaande waarbij geschilbeslechting belangrijker wordt dan rechtspraak. Of we daar blij mee moeten zijn weet ik nog niet, mede omdat geschilbeslechting momenteel in mijn ogen vooral bezien wordt vanuit het kostenaspect: als het maar goedkoper is, dan is het al gauw goed.

  1. Vindt u dat de overheid voldoende rekening houdt met het vak van de advocaat.

Al geruime tijd niet meer. De kernwaarden van de advocaat zijn diens onafhankelijkheid en de vertrouwensrelatie met de cliënt, en ik zie daar toch wel aan getornd worden door de terugkerende discussie over het verschoningsrecht. Maar ook het steeds verder terugdringen van de mogelijkheden voor burgers om een advocaat in te schakelen doet het beroep geen goed.

  1. Wat vindt u het leukst aan uw vak? Indien u het allemaal overnieuw zou mogen doen, zou u dan een ander beroep hebben gekozen

Sinds 2005 ben ik behalve advocaat ook mediator. Voor mij ligt dat in elkaars verlengde. Ik zou geen enkel ander beroep weten dat mooier is. Het leukste vind ik dat je met je cliënten echt een vertrouwensband opbouwt, soms van korte duur, soms van wat langere duur. Maar, zoals één van mijn cliënten die mij dringend wilde spreken ooit zei: “Het gáát namelijk ergens over!”

  1. Er is veel te doen over de pensioenleeftijd; wat vind u de ideale pensioenleeftijd voor een advocaat.

Die is voor iedereen anders, en dat is goed. Ik ben nog niet uitgewerkt!

  1. Heeft u nog tips voor (jonge) advocaten?

Vaar je eigen koers, dan haal je met gemak je 40-jarig jubileum.

Jonge Balie Amsterdam – de blaadjes vallen, de kop is van het verenigingsjaar!

Wie in deze tijd van het jaar over straat loopt, zal merken dat het herfst is. Het wordt kouder, natter en de bladeren vallen langzaam maar zeker van de bomen. Herfst is voor velen een teken dat het einde van het jaar in zicht komt, maar voor de Jonge Balie is dat zeker niet het geval. Ons verenigingsjaar is pas net begonnen en de kop is er vanaf!

Terugblik EYBA International Weekend 2018

Na de geslaagde Jonge Balie studiereis naar Boedapest, was de Jonge Balie Amsterdam aanwezig op het jaarlijkse EBYA International Weekend in Londen. Dit weekend wordt georganiseerd door de Junior Lawyers Division of the Law Society of England, the Young Barristers Committee of the Bar Council, the European Young Bar Association en the London Young Lawyers Group en bestaat uit een mix van lezingen, sociale activiteiten en de algemene ledenvergadering van de EYBA. Overigens zijn alle Jonge Balie leden via de Stichting Jonge Balie Nederland lid van de EBYA en uiteraard van harte welkom op de volgende EYBA conferentie die in het voorjaar zal plaatsvinden in Chișinău, Moldavië! 

Terugblik: Anglo-Dutch Exchange 2018

Aansluitend aan het EBYA International Weekend vond van 1 tot en met 5 oktober de Anglo-Dutch Exchange 2018 plaats in Londen. De Anglo-Dutch Exchange bestaat sinds 1966 en is een tweejaarlijks uitwisselingsprogramma tussen enerzijds de Jonge Balies van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en anderzijds de Young Barristers’ Committee of the General Council of the Bar of England and Wales, de London Young Lawyers’ Group en de Junior Lawyers’ Division of the Law Society of England and Wales.

Het programma van de Anglo-Dutch Exchange bestond dit jaar uit een bezoek aan onder meer de hoogste rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk (the Supreme Court), verschillende strafrechtelijke rechtbanken, the University of Oxford en advocatenkantoren. Uiteraard is ook het sociale aspect van de uitwisseling niet onderbelicht gebleven. Zo is er een gezamenlijke pubquiz georganiseerd en is de week afgesloten met een galadiner. Men kan terugkijken op een geslaagde uitwisseling en wij kijken ernaar uit om de volgende editie in 2020 in Nederland te organiseren!

De blik vooruit

Een korte blik richting de toekomst: wat staat er binnenkort op de agenda?

Donderdag 25 oktober 2018 – Jonge Balie lezing

Op donderdag 25 oktober aanstaande zal mr. Niels Jansen (universitair docent aan de UvA) een arbeidsrechtelijke lezing geven over ‘overgang van onderneming en ontslag van werknemers wegens ETO-redenen’.

Onder welke omstandigheden is ontslag (of wijziging van arbeidsvoorwaarden) na een overgang van onderneming toegestaan? Het is een vraag waar de overname-, insolventie- en arbeidsrechtspraktijk geregeld mee worstelen. Dat ontslag wegens de overgang niet is toegestaan, maar dat dit ontslagverbod geen beletsel is voor ontslag wegens ‘ETO-redenen’ is weliswaar een antwoord op de vraag, maar voor de praktijk niet echt een bevredigend antwoord. Immers, wanneer is sprake van ontslag wegens overgang en wat zijn precies ETO-redenen? Is ieder verband tussen de ETO-redenen en de overgang ‘verboden’, of is dat verband niet relevant en gaat het erom dat de aangevoerde ETO-redenen op zichzelf beschouwd een ontslag of wijziging kunnen rechtvaardigen? Dit zijn vragen die Niels Jansen zal beantwoorden tijdens de lezing.

De lezing vindt traditiegetrouw plaats bij Roeivereniging de Amstel. Daar kunnen onze leden luisteren naar de lezing van Niels Jansen, waarna ze onder het genot van een drankje kunnen napraten over het onderwerp.

Primeur: combinatie-evenement met hoofdsponsor Rabobank

Rabobank is sinds bijna twee jaar de hoofdsponsor van de Jonge Balie Amsterdam. Op 27 november aanstaande zullen de Jonge Balie Amsterdam en Rabobank gezamenlijk een evenement organiseren bij het Stedelijk Museum. Dit evenement zal in het teken staan van startende advocaat-stagiaire ondernemers en heeft als titel: “Hoe start ik mijn eigen kantoor?”

De avond zal, kort gezegd, bestaan uit een hapje en een drankje, gevolgd door een lezing van de Jonge Balie Amsterdam en Rabobank gezamenlijk en tot slot een sneak preview van de Wintertentoonstelling van het Stedelijk Museum. Het is voor het eerst dat de Jonge Balie Amsterdam en Rabobank samen een dergelijk evenement organiseren en wij hebben er zin in!

Ter afsluiting

Hoewel het vierde kwartaal van 2018 qua temperatuur voor koude omstandigheden zal zorgen, heeft de Jonge Balie meer dan genoeg activiteiten om haar leden warm te houden, waaronder de traditionele Kerstborrel. Wij hopen veel leden te mogen ontvangen tijdens de komende activiteiten en kijken uit naar de komende maanden!

Door: Thijs Verstraten – Voorzitter van de Jonge Balie Amsterdam